Berichten

Hadjinfo overlegt nu met ACM

Goed nieuws: Wij hebben deze week een belangrijk overleg bijeenkomst gehad met ACT ( Autoriteit Consument & Markt). Hadjinfo probeert via deze weg een stap naar voor om de malafide praktijken van tussenpersonen te stopen. En om de belangen van de reisbureaus en consumenten te behartigen.

ACM in het kort:

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen.

Op deze pagina leest u meer binnenkort over deze recent overleg en wat ACM voor u kunt doen!