“Verlangen naar Mekka” is een maatschappelijke voorlichting campagne van Hadjinfo / Atlasbridges en haar partners met een sociale teken naar haar doelgroep toe om moslimgemeenschap te stimuleren goed te gaan voorbereiden op Hadj.

Door de aard van de campagne “Verlangen naar Mekka” en het project “Fit4Hadj “ en de vele betrokken organisaties is “Verlangen naar Mekka”   meer dan een leuke campagne alleen. Het is een interactie van spiritualiteit, een uitwisseling kennis programma over de Hadj, en vooral de nut van een goed voorbereiding op drie cruciale aspecten juridisch, fysiek en voeding voor en tijdens de Hadj.

Doelgroep

“Verlangen naar Mekka” is bedoeld voor de moslimgemeenschap, en vooral voor oudere mensen tussen de 45 en 75 jaar en jongeren generatie die van plan zijn dit jaar op Hadj te gaan. Het marketingbeleid is erop gericht om minstens 25 procent van de ongeveer 2,5 miljoen belangstellende en 50% van de bedevaartgangers naar de website te krijgen. Onze vorige campagnes hebben bewezen dat dit doel haalbaar is. Toen hebben wij naar schatting 15 procent bereikt van ons target en dus ruim 250.000 persoon onze websites en activiteiten hebben bezocht.

Het programma

Gedurende de campagne zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd rondom de thema en met verschillende partners. Waarin diverse thema’s aan de orde zullen komen. Een ontmoetingsmoment van alle moslimgemeenschap en migranten: Turkije, Marokko, Suriname, Pakistan, Indonesië, Tunisia, Egypte, etc.

Aan de hand van enkele workshop dan wel spirituele activiteiten, kunnen mensen een beeld krijgen over verschillende aspecten van Hadj, een voorbeeld hiervan: het nut van bewegen en goed conditie hebben voor dat je op Hadj gaat. Aan het project zullen migranten en islamitische organisaties uit diverse achtergronden deelnemen.

Als voorbereiding op de projectdagen zal een inventarisatie worden gemaakt uit/over de betreffende sub-doelgroep en zijn etnisch achtergrond qua taal en communicatie middelen etc.

Voor het bepalen van de programmering zal worden samengewerkt met experts uit de verschillende etnische minderheden en specialiteiten. In samenspraak wordt gezocht naar aansprekende lezingen, workshops etc. Hiermee wordt gestreefd de wensen en behoeften van afzonderlijke sub-doelgroepen in accent te laten variëren en daardoor meer diepgang te verkrijgen.

Indien, na evaluatie, het project succesvol blijkt, kan het in 2017 worden voortgezet.