Ahadith zijn de overleveringen over de uitspraken en het handelen van Profeet Mohammed صلى الله عليه و سلم. Deze zijn van grote waarde, omdat we zijn voorbeeld dienen te volgen. In Ayaah 33:21 wordt het volgen van het voorbeeld van de Profeet صلى الله عليه و سلم als volgt verwoord:

“Voorzeker, de Boodschapper van Allaah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allaah en de Laatste Dag hoopt, en voor wie Allaah veelvuldig gedenkt.”

In het jaar 632 (10 A.H.) verrichte de Profeet صلى الله عليه و سلم zijn afscheidsbedevaart. Dit was zijn eerste en tevens laatste bedevaart. Een grote menigte gelovigen vergezelde de Profeet صلى الله عليه و سلم hierbij. Zij namen de staat van ihraam (de rituele wijdingsstaat) aan vanaf de plaats Dhu al-Hulayfa – ongeveer 300 km ten noorden van Mekka – en verkondigden dit door middel van de talbiya (‘Hier ben ik, O Allaah, hier ben ik’).

Er zijn vele ahadith over de hadj en umrah, hieronder vindt je er enkele.

  • “O mensen, Allaah heeft de hadj voor jullie verplicht gesteld, dus verricht de hadj.” (Overgeleverd door Moslim)
  • “Degene die de Hadj verricht om de Tevredenheid van Allaah te zoeken en daarin geen geslachtsgemeenschap heeft en geen zondigheid begaat, keert terug vrij van alle zonden, net als de dag waarop hij geboren werd.” (Overgeleverd door Boechaarie)
  • “Als de Ramadaan is gekomen, verricht dan de umrah, want de umrah tijdens Ramadaan staat gelijk aan de hadj (qua beloning).” (Overgeleverd door Boechaarie en Moslim)
  • “De umrah die door een andere umrah opgevolgd wordt, doet de zonden tussen de twee vergeven en er is geen andere beloning voor de hadj die (door Allaah) aanvaard is, dan het paradijs.” (Overgeleverd door Boechaarie en Moslim)
  • “De Zwarte Steen komt uit het Paradijs. Hij was witter dan sneeuw, tot dat hij zwart is geworden door de zonden van de mensen van Shirk.” (Overgeleverd door At Tirmidhi)
  • “Het vegen over de Zwarte Steen en de Yamani-Hoek verwijdert de zonden compleet.” (Overgeleverd door At Tirmidhi)
  • “Allaah zal de Steen op de Opstandingsdag opwekken. Hij zal twee ogen hebben waarmee hij ziet en een tong waarmee hij spreekt. Hij zal getuigen voor wie hem oprecht heeft aangeraakt.” (Overgeleverd door At Tirmidhi)
Hadith

“O mensen, Allaah heeft de hadj voor jullie verplicht gesteld, dus verricht de hadj.” (Overgeleverd door Moslim)