Steun ons

De markt van de Hadj en Umrah in Nederland en België kampt nog met veel problemen. De organisatie, betrouwbaarheid, kwaliteit en prijsverhouding laten nog veel te wensen over. Daarom starten wij twee uitgebreide onderzoeken.

1. Veld-Onderzoek naar hoe de prijzen zijn opgebouwd, en nog belangrijker: Hoe we deze omlaag kunnen krijgen via een experiment pilot-project.

2. Acadimisch-Onderzoek i.s.m Universiteit van Groningen.

De planning is om de onderzoeksresultaten in december 2018 te publiceren.

Crowdfunding-actie
Om dit onderzoek te financieren zijn we een Crowdfunding-actie gestart. De kosten zijn geraamd op €5.500. Omdat vele partijen hier in deze markt zijn betrokken en ze verspreid liggen over drie landen SA,Stapover land en Nederland/ België en er een aantal instanties bezocht moeten worden, vallen de kosten hoger uit dan anders. Vandaar de keuze om dit onderzoek door middel van Crowdfunding te financieren.

Eindbestemming donatie
Met jouw donatie(s) worden onder andere de volgende zaken bekostigd:
webdesign en onderhoud van de website Hadjinfo.nl;
benodigde software, hardware en elektronica (zoals filmapparatuur);
bekostiging vertaalwerkzaamheden (van o.a. islamitisch-juridische decreten);
bekostiging research en bijbehorende publicaties (zoals onderzoeksartikelen) op het gebied van Hadj en Umrah reizen ;
drukwerk (folders, flyers, posters en visitekaartjes) en andersoortig promotiemateriaal;
vrijwilligersvergoedingen;
gerechtskosten (waaronder griffierechten, kosten van het betekenen van de dagvaarding en de kosten van de advocaat) bij eventuele rechtszaken;
reiskosten, parkeerkosten en telefoonkosten;
alle overige uitgaven die nodig zijn om de Stichting te laten voortbestaan en haar statutaire doelstellingen te verwezenlijken.

Doneer nu!
Je kunt bij ons online doneren via iDEAL. In verband met de aan ons betaalsysteem gekoppelde verwerkingskosten is aan iedere donatie een minimumbedrag verbonden. Dit bedrag bedraagt € 1,20.

Alvast bedankt voor jouw morele en financiële support!

Stichting Atlasbridges | Hadjinfo

Je kunt je donatie ook via internetbankieren of per acceptgiro naar het volgende bankrekeningnummer (ABN-AMRO) overmaken:

Atlasbridges

Bankrekeningnummer: 53.04.82.568

Crowdfunding-Actie

IBAN: NL61ABNA0530482568

BIC: ABNANL2A

KvK 34228278