Word lid van Hadjinfo
Hadjinfo wordt door consumenten gezien als een keurmerk.
Wist je bijvoorbeeld dat  Hadjinfo nu 5 jaar bestaat en  dat reizigers  anno nu advertenties met een Hadjinfo-logo betrouwbaarder vinden dan zonder? En dat 3 van de 5 reizigers aangeven alleen te boeken met Hadjinfo-logo? Hij is zelfs bereid meer te betalen voor een reisproduct met Hadjinfo-logo.

Voordelen Hadjinfo-lidmaatschap
1. Belangenbehartiging (inter)nationaal
De Hadjinfo vertegenwoordigt en verenigt de  Hadj en Umrah reisbranche. Onder andere door actieve deelname aan overlegen met ministeries, de Geschillencommissie, ACM , Consumenten Bond in NL en BE en internationale samenwerking met Europese reisbrancheorganisatie ECTAA.

2. Hadjinfo-logo geeft vertrouwen
Leden voldoen aan tal van kwaliteitseisen en mogen het Hadjinfo-logo overal inzetten. Uit onderzoek blijkt dat de consument de Hadjinfo ervaart als een organisatie die garantie(s) biedt en waar goede en betrouwbare reisondernemers bij zijn aangesloten.
Het vertrouwde Hadjinfo-logo wordt door jouw klant (h)erkend en als keurmerk ervaren.

3. Zorg voor arbeid en onderwijs
We werken op het gebied van onderwijs samen met de scholen in Reiswerk. We beslissen mee als het gaat om opleidingen van toekomstige reisprofessionals en werken aan goed getrainde stagiaires. Zo kan jij óók in de toekomst beschikken over voldoende goed opgeleide medewerkers.

4. Visie op de toekomst
De Hadjinfo geeft dagelijks haar visie op relevante ontwikkelingen in de reissector. We organiseren bijeenkomsten en congressen, praten je bij over actuele ontwikkelingen, praktische sessies, toepassingen van wetten en regels. Via Hadjinfo.nl Hadjinfo.be, social media, nieuwsberichten en branchemagazine View houden we je op de hoogte.

5. Verantwoord ondernemen
Om ook in de toekomst verantwoord reizen te verkopen en levensreis Umrah en Hadj te beleven, zetten we samen met reisorganisaties stappen om concrete maatregelen te nemen voor vervoer, verblijf en vermaak. De Hadjinfo was afgelopen drie jaar een pilot project en nu heeft hiervoor een beleid ontwikkeld en lopen hiermee als wereldwijd voorop.

6. Advies waar je wat aan hebt
Leden ontvangen van ons digitaal informatie over (inter)nationale ontwikkelingen, nieuwe regels en adviezen. De afdeling Ledeninformatie helpt je goed, snel en adequaat. En voor specialistische vragen hebben we raamafspraken met in reisrecht gespecialiseerde juristen en deskundigen.

7. Efficiënt ondernemen
In nauw overleg met de Consumentenbond in NL en BE en ACM stelt de Hadjinfo consumentenvoorwaarden op voor haar leden. Je kunt  vanaf eind dit jaar voor afspraken tussen reisagent-touroperator gebruikmaken van model agentuurvoorwaarden en zal een XML-protocol ontwikkeld worden om het zoeken en boeken van reizen te standaardiseren. Reisbureaus en touroperators  nu ook gebruik maken van een efficiënte elektronisch factureringsplatform. Voor leden zullen er raamcontracten beschikbaar met diverse leveranciers tegen scherpe prijzen. Wordt vervolgd!

8. De juiste gegevens
Met GfK Retail and Technology is een analyse systeem ontwikkeld die deelnemende bedrijven informeert over geboekte reizen. Onderzoek onder consumenten maakt het beeld compleet. Deelnemende bedrijven ontvangen jaarlijks cijfers over (hun) marktaandelen en andere markt statistieken.

9. Jouw stem telt!
Via bijeenkomsten, congressen en ledenvergaderingen praat je mee in jouw Hadjinfo.

10. En alles tegen een zeer redelijke contributie
Geen duur kantoor, groot secretariaat of uitgebreide staf. Daarom kunnen wij een bescheiden bijdrage vragen. Naast € 484 basiscontributie is er mogelijkheid voor een Pluspakket.

Lopende Actie t/m 15 januari 2021: Bedrijven zijn zeer welkom en betalen dit jaar een lagere instapcontributie. Je kunt al lid worden met een bedrag van €250 excl.btw voor beiden segmenten Umrah en Hadj. Deze actie is geldig t/m 15 januari 2021!

Hoe word ik Hadjinfo-lid?
We bieden je veel voordelen. Maar als je lid wil worden, moet je ook aan een aantal eisen voldoen. Lees de Hadjinfo Gedragscode en volg de procedures.

Hadjinfo Hadj en Umrah gedragscode

Onderstaande gedragscode wordt onderschreven door Hadjinfo voor de Hadj en Umrah branche. De Hadjinfo ziet er op toe dat de gedragscode door alle leden en erkende reisbureaus wordt nageleefd.

  1. Weten met wie je zaken doet : Als lid van Hadjinfo vermeldt u in gidsen, op internet en boekingsbevestigingen altijd uw naam, adres, email, telefoonnummer en KvK waar u ingeschreven staan. Uw zorgt dat u ook buiten kantooruren beschikbaar zijn voor de klant in geval van nood. Bij activiteiten buiten het bedrijf of kantoor geeft u altijd duidelijk aan onder wiens verantwoordelijkheid de activiteit plaatsvindt.
  1. Reisaanbiedingen volgens de regels: Wat betreft reisaanbiedingen houdt u strikt aan de regels van de Reclamecode Reisaanbiedingen en volgt u de uitspraken van de Reclame Code Commissie. Tevens werkt u overeenkomstig de regels van de ACM NL of zijn homologue in Belgie voor het aanbieden van reizen.
  1.  Onafhankelijke Geschillenbeslechting: U probeert klachten te voorkomen. Bij een klacht zorgt u voor een correcte en tijdige klachtafhandeling. Bij een geschil kan de klant de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen. Uitspraken van de Geschillencommissie zullen door u stipt worden opgevolgd.
  1. Duurzaam: U volgt de Hadjinfo-richtlijn om de uitvoering van reizen op een duurzame wijze uit te voeren.
  1. Deskundige medewerkers: Voor een goede uitvoering van uw diensten zorgt u er voor dat uw medewerkers beroepsbekwaam worden, zijn en blijven.
  1. Helder privacy- en cookiebeleid: U beschermt de privacy van de klant. U informeert uw klanten en websitebezoekers over de wijze waarop u omgaat met hun persoonsgegevens via een privacy- en cookie policy. U geeft klantgegevens slechts door indien dit van belang is voor een juiste uitvoering van uw diensten of diensten van door uw ingeschakelde leveranciers. Als klant heeft hij/zij bij u het recht op inzage van de door u van hem/haar verzamelde gegevens. De klant hebt tevens het recht op wijziging en verwijdering van deze gegevens.
  1. Veilig betalen: U ziet er op toe dat uw klanten op een veilige manier kunnen boeken en betalen door eenSSL-versleuteling op uw website. Je herkent dit aan het slotje in de adresbalk (HTTPS).
  1. Garantie voor de klant bij financieel onvermogen: Voor pakketreizen en losse accommodaties biedt u de klanten een passend alternatief indien een leverancier in financieel onvermogen raakt. Indien u zelf wegens financieel onvermogen niet meer aan uw verplichtingen kunnen voldoen, zorgt u voor de uitvoering van een reis door een ander, terugbetaling van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Dit kan via een garantiefonds SGR of vergelijkbaar STO-Garant en . In uw publicatie is aangegeven op welke wijze u deze garantie aan de klant geeft.
  1. U bent goed verzekerd: U hebt een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de Nationale minimumeisen.

Procedures en eisen

Hoe word ik lid van Hadjinfo?
Als je lid wilt worden van Hadjinfo moet je aan een aantal criteria en eisen voldoen. Hadjinfo-leden moeten naar klanten voldoen aan de Gedragscode voor Hadjinfo-leden. Ook zijn nog enkele specifieke eisen. Hieronder vind je de voorwaarden voor het lidmaatschap. Check éérst of je daaraan kunt en wil vold​oen.

Vul vervolgens het formulier Aanvraag Lidmaatschap in en stuur/mail dit met de gevraagde documenten naar de Hadjinfo. Zodra wij de aanvraag ontvangen, sturen wij een bericht dat jouw aanvraag (incl. KvK-nummer) is ontvangen. Hadjinfo heeft dan een week de tijd om alles te scrennen en tcheken. Zijn er geen bezwaren en is de aanvraag compleet én goedgekeurd dan ontvang je een week na aanvraag een bevestigingsbrief met jouw Hadjinfo-lidnummer. Daarna moet je natuurlijk je voorwaarden e.d. aanpassen overeenkomstig de Hadjinfo-regels. Na korte tijd sturen we je dan de contributienota naar rato van het nog resterende kalenderjaar.

TIP: Wij adviseren je de aanvraag voor het lidmaatschap ook in te dienen als aan één of enkele noodzakelijke eisen nog niet kan worden voldaan. Als na een week alsnog aan de eis kan worden voldaan en er geen bezwaren zijn, wordt door ons gelijk het Hadjinfo-lidmaatschap verstrekt. Uiteraard duurt de procedure langer als je niet aan de eisen voldoet of in het geval er bezwaren zijn tegen het lidmaatschap.

Voorwaarden van het lidmaatschap
Wij toetsen op basis van de Gedragscode voor Hadjinfo-leden. Per onderdeel van de Gedragscode geven we in deze pagina aan hoe je daaraan kan of moet voldoen. Ook hebben we de Hadjinfo richtlijn-voorwaarden hieronder opgenomen:

  1. De erkening van het ministerie van Hadj in SA om Umrah reizen of Hadj reizen te organiseren of beiden.
  2. Een KvK inschrijving als bedrijf of stichting.
  3. Lidmaatschap IATA, SGR en soorte gelijke garantiefonds STO-Garant voor Nederland of  IATA, VLARA, GFG voor Belgie.

Bent u niet erkend door het ministerie van Hadj en voldoet u niet aan de Nederlandse wet en Belgische wet en toch actief in de Hadj en Umrah markt dan riskeert u hoge boeten en bent u straafbaar onder de nieuwe regels.

De Procedures voor Hadjinfo Audit & Certificering!