Berichten

De nieuwe wet pakketreizen

Met ingang van 1 juli 2018 zijn reizigers in meer gevallen beschermd tegen een faillissement van de reisaanbieder. Deze bescherming bestond tot die datum alleen voor consumenten met een pakketreis. Vanaf 1 juli geldt deze bescherming ook voor reizen die de reiziger zelf samenstelt en in sommige gevallen ook voor de zakelijke reiziger. Hiermee spelen de nieuwe regels in op het feit dat steeds meer reizigers zelf hun reis samenstellen en elementen van verschillende reisaanbieders samenvoegen tot een reis. De nieuwe regels gelden voor reizen die op of na 1 juli 2018 zijn geboekt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze Europese regels.

Wat verandert er na 1 juli voor de reiziger?
De belangrijkste verandering voor de reiziger is dat hij na 1 juli in meer gevallen beschermd is tegen faillissement van de reisaanbieder. Dit geldt bij boekingen waarbij de reiziger ten minste twee reisdiensten combineert (vervoer, verblijf, autohuur, excursie etc.) binnen dezelfde reis. Eerder gold de bescherming alleen voor de pakketreizen die de reisaanbieder samenstelt. Nu geldt het ook voor reizen die de reiziger zelf heeft samengesteld. Afhankelijk van de manier waarop de reiziger de reis boekt is er sprake van een pakketreis  of een ‘gekoppeld reisarrangement ’. Reizigers kunnen op Consuwijzer lezen wanneer er sprake is van een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement. In beide gevallen geldt de garantiestelling.Deze zorgt ervoor dat reizigers in geval van faillissement van de reisaanbieder de reissom terug krijgen. Als zij al op reis zijn, worden zij gerepatrieerd.

Wat verandert er na 1 juli voor de reisaanbieder?
De nieuwe regels betekenen voor reisaanbieders dat zij vanaf 1 juli in meer gevallen  garantiestelling moeten bieden. Niet alleen aan consumenten, maar in sommige gevallen ook  aan zakelijke reizigers. Bovendien geldt de garantiestelling  nu ook voor reizen die reizigers  zelf samenstellen. Ook moeten reisaanbieders deze reizigers actief informeren over de garantiestelling die zij hebben geregeld. Reisaanbieders kunnen zelf kiezen hoe zij hun garantiestelling regelen. Dit kan bijvoorbeeld collectief via een reisgarantiefonds.

ACM houdt toezicht
Informatie over de nieuwe regels voor reisaanbieders staat op www.acm.nl.
• Meer informatie over de nieuwe regels voor reisaanbieders
Daar staat ook een hulpmiddel  waarmee reisaanbieders kunnen bepalen of de reis die zij aanbieden onder de nieuwe regels valt.
De ACM houdt toezicht op deze regels. De toezichthouder kan bedrijven die zich vanaf 1 juli 2018 niet aan de regels houden een boete opleggen (tot maximaal 900.000 euro per overtreding). Dit zorgt ervoor dat ondernemers eerlijk met elkaar concurreren en dat consumenten keuzes hebben en beschermd worden.
Voor consumenten staat de informatie op www.consuwijzer.nl . Signalen over bedrijven die de regels niet naleven kunnen worden gemeld via www.consuwijzer.nl  of www.acm.nl.

N.B: Deze berichtgeving is een samenwerking tussen Hadjinfo en ACM!