HADJ CONGRES 2019

Opening tentoonstelling “Verlangen naar Mekka”.

Beste relaties, partners,
Met veel trost kijken wij terug op een bijzonder Hadj congres en opening Hadj tentoonstelling. Een dag waarin Atlasbridges en Hadjinfo zich in Nederland stevig op de kaart heeft gezet. Een prachtig resultaat van drie weken hard werken waarin we uiteindelijk een goed  representatief opkomst hebben kunnen realiseren:

Goed beeld van de ontwikkelingen in de Hadj & Umrah markt!
Inmiddels krijgen de ambassades, overheid instanties een goed zicht op de ontwikkelingen in de Hadj en Umrah markt op een aantal terreinen, zoals juridisch, medisch en organisatorisch aspect. De kennis die Hadjinfo en haar partners hebben is groot. Men staat er voor open en is goed op de hoogte!
Tijdens het congres is een inventarisatie dus gemaakt aan de hand van: gespreken, presentaties , Ook hebben de partners kunnen zien waar de lacunes, en de problemen liggen.

Tot slot heeft Atlasbridges/Hadjinfo een samenwerkingsverband gelegd met een aantal ambassades voor wat toekomstige projecten.

Hadjinfo team ontmoette in deze dag nieuwe potentiele partners . Onderwerp van de gespreken was de mogelijke wijze waarop deze toekomstige partners en Hadjinfo kunnen samenwerken. Hadjinfo benadrukte daarbij dat het niet om eenzijdige steun gaat. De gekozen projecten moeten ook nut hebben voor de moslimgemeenschap. Zoals bijvoorbeeld het project: “Fit4Hadj” en “Hadj Operatie 2019”.

Beste relaties, partners,

Jouwe bijdrage direct of indirect aan onze congres en opening is van grote waarde geweest. Hiervoor willen wij u hartelijk danken. Door de inzet van u of u organisatie hebben we veel kunnen bereiken. We hebben het erg leuk gevonden om met u of u organisatie samen te werken en nemen graag contact met u op dit jaar met nieuwe evenementen :

Bedankt nogmaals voor uw vertrouwen in onze organisatie. Namens ons allemaal hele fijne en enerverend jaar!

Voor meer informatie over Atlasbridges / Hadjinfo en haar werk kijk op www.hadjinfo.nl.

En Indien u vragen hebt, staan wij u graag persoonlijk te woord.

Hadjinfo Keurmerk & Branche Organisatie,

Foto impressie