CASUS TUSSENPERSONEN

De zwarte lijst van hadjinfo.nl

Wanneer iemand zich aan het publiek presenteert als organisator van pelgrimsreizen, terwijl hij daartoe niet over de juiste papieren beschikt, riskeert deze te worden geplaatst op de zwarte lijst van hadjinfo.nl.

Ter illustratie plaatsen wij hier het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 16 augustus 2018 waarin de rechter heeft bepaald dat het plaatsen van de reisorganisator op de zwarte lijst van hadjinfo.nl geen onrechtmatige daad oplevert.