RIYADH – Het Ministerie van Hajj en Umrah heeft zes eisen gesteld als criteria voor de fusie van Umrah-dienstverlenende bedrijven en vestigingen. Dit volgt op het recente initiatief van het ministerie om de economische en financiële gevolgen van de coronaviruspandemie voor de Umrah-sector te verzachten.

Het initiatief omvatte een pakket aanbevelingen. De belangrijkste daarvan is het stimuleren van horizontale fusies en overnames van Umrah-bedrijven en -vestigingen en het doen van investeringen in deze entiteiten.

Volgens de nieuwe voorwaarden moeten bedrijven die betrokken zijn bij de fusie een geldige vergunning hebben voor Umrah-diensten en mogen er geen klachten over hun voorgenomen fusie worden ingediend voordat de commissie de klachten van pelgrims tijdens de fusieprocedures onderzoekt.

Deze bedrijven hebben geen sancties opgelegd gekregen, zoals tijdelijke schorsing van de vergunning of de annulering ervan tijdens de fusieprocedures.

De maatschappijen stellen een bankgarantie voor het volledige bedrag voordat ze met de fusieprocedures beginnen. Een andere voorwaarde betreft de fuserende bedrijven die voorlopig geen vergunning hebben om de diensten aan pelgrims te verlenen. Dergelijke bedrijven zullen voldoen aan alle vereisten die zijn uiteengezet in de voorschriften voor het organiseren van diensten aan pelgrims en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften.

Dergelijke maatschappijen moeten een brief bijvoegen van het Umrah-bedrijf of de instelling waarmee het wenst te fuseren, naar behoren gestaafd door de Kamer van Koophandel, inclusief het document voor het intrekken van de vergunning voor de diensten van pelgrims die haar eerder is verleend.

Hadjinfo Keurmerk