Vanuit aantal reisbureaus worden momenteel voucherregelingen opgesteld die erop gericht zijn om consumenten die recht hebben op geld terug een voucher of tegoedbon te bieden voor het bedrag van de aanbetaling of verplichting. Reisbureaus willen hiermee faillissementen voorkomen als consumenten massaal hun geld zouden terugvragen. Hadjinfo onderkent dat vanwege de situatie  van vele reisbureaus die geen lid zijn van een garantiefonds het voor consumenten redelijk en verstandig kan zijn om hun geld terug te vragen in plaats van een voucher te accepteren.

Hadjinfo heeft tegelijktijd wat uitgangspunten geformuleerd voor reisbureaus die nadenken over het aanbieden van vouchers. Het gaat er hierbij om dat een regeling zowel recht doet aan het recht van consumenten op terugbetaling, maar ook rekening houdt met de huidige situatie van ondernemers ten gevolge van de coronacrisis.

Uitgangspunten voucherregeling
Deze uitgangspunten gelden voor regelingen waarbij consumenten al (aan)betaald hebben voor Hadj 2020 die niet doorgaat. Volgens de wet heeft de consument dan recht op terugbetaling. Bij het aanbieden van een voucher geldt:

  1. Uitgangspunt blijft dat consumenten bij annuleringen in principe recht hebben op terugbetaling. Dat is een wettelijk recht dat Hadjinfo niet opzij kan zetten;
  2. De voucher moet een volwaardige vervanging zijn voor de consument, bijvoorbeeld door levering van het reisproduct en dienst op een later tijdstip met een gelijk of goed vergelijkbaar reisproduct en dienst;
  3. De voucher moet een redelijke geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld 12 maanden;
  4. Restbedrag (bedrag van de voucher dat nog niet is besteed) moet achteraf actief en binnen een redelijke termijn door de reisbureau worden uitgekeerd. De consument moet daar niets voor hoeven te doen;
  5. De voucher moet ook de eerder betaalde reserverings,- en administratiekosten e.d. vergoeden.
  6. Consumenten/reizigers die een aanbetaling hebben gedaan, hoeven niet het restant van de som te betalen als het bedrijf de overeenkomst niet kan nakomen. De consument krijgt dan een voucher voor het bedrag van de aanbetaling die hij heeft gedaan.

Naast bovenvermelde uitgangspunten hecht Hadjinfo eraan dat de vouchers zoveel mogelijk gedekt zijn door een garantiefonds SGR of STO of VZR in Nederland en GFG in Belgie. Dit geeft de consument meer zekerheid dat de reisbureau de verplichting die verbonden is aan de uitgifte van de voucher ook kan nakomen. Wanneer er geen dekking is voor een voucher kan het een oplossing zijn om de voucher overdraagbaar te maken.

Verder, Blijt Hadjinfo de verschillende regelingen van reisbureaus kritisch volgen, onder meer aan de hand van signalen van consumenten/reizigers.

Hadjinfo team,